โดดร่ม ดิ่งพสุธา

การโดดร่มแบบกระตุกเองเริ่มจากในต่างประเทศ คือ เมื่อ พ.ศ. 2454 นักกายกรรมชาว อเมริกันชื่อGrant Morton ได้แสดงความกล้าหาญต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากมาย ด้วยการอุ้มร่มผ้าไหมที่พับไว้อย่างเรียบร้อยแล้วกระโดดออกมาจากเครื่องบิน Wright Model E. แล้วปล่อยให้ร่มกางออกรับลม เขาลอยลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยที่หาดเวนิส แคลิฟอเนีย ประเทศสหรัฐ ซึ่งอาจถือได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นคนแรกที่กระโดดร่มประเภทนี้
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระโดดร่ม

สำหรับท่าทางการทรงตัว ระหว่างโดดลงมาก่อนดึงร่มให้กางนั้น เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 โดยFloyd Smith ชาวอเมริกัน ได้เขียนเรื่องลงในนิตยสาร เกี่ยวกับเรื่องแนวทางและวิธีการทรงตัวในอากาศ ขณะที่มนุษย์ดึงถ่วงเวลาลงมา ก่อนที่จะกระตุกร่มให้กาง อันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ในการกระโดดร่มแบบกระตุกเองอยู่ในทุกวันนี้ 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระโดดร่ม

ทบ.สหรัฐได้พิจารณาการฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง จากการกีฬาให้เป็นทางทหารโดยจัดตั้งทีมที่ FT. Bragg N.C. ประมาณปี พ.ศ. 2503 เพื่อฝึกกระโดดในระยะสูงขั้นใช้อ๊อกซิเจน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกชุดแรกนี้ ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้อ๊อกซิเจน ที่ฐานทัพอากาศโอไฮโอ มีการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการขาดอ๊อกซิเจน การทดลองหาอัตราตกที่แน่นอนในระยะสูง ๆ
และในปีเดียวกันนี้ สมาชิกจำนวนหนึ่งของ ทบ.สหรัฐ ได้สาธิต การกระโดดร่มแทรกซึมทางอากาศชั้นสูงที่สุด ในสมัยนั้นเป็นครั้งแรก สูงถึง 30,000 ฟุต โดยใช้อ๊อกซิเจน และประกอบสิ่งอุปกรณ์ด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาการกระโดดร่มแทรกซึมทางอากาศชั้นสูง (HALO) และเมื่อ 16 ธ.ค. 2506 สมาชิกทีมโดดร่ม HALO ของทีม ทบ.และ ทอ.สหรัฐ จำนวน 14 คน ได้ทำสถิติโดดในการโดดร่มประเภทนี้อีกครั้ง ที่สนามโดดเอลเซนโตร แคลิฟอเนีย ความสูง 43,500 ฟุต โดยนักโดด HALO ทุก ๆ คนปลอดภัย

 

 

 

โฆษณา